Algunes regles bàsiques.

Aquestes regles estan establertes i aplicades per els moderadors de mastodon.economiasocial.org.

  1. (CAT) Aquest servidor ECONOMIASOCIAL està pensat per a persones, entitats i empreses de l'Economia Social i Solidària (ES) Este servidor ECONOMIASOCIAL está pensado para personas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria
  2. (CAT) Està permesa la publicitat sempre i quan sigui ètica i responsable. Amb informació veraç i precisa. (ES) Está permitida la publicidad siempre y cuando sea ética y responsable. Con información veraz y precisa.
  3. (CAT) No és permès fer spam. (ES) No está permitido hacer spam.
  4. (CAT) Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia, masclisme o transfòbia. Tampoc és permesa cap falta de respecte a cap persona usuària (ES) Está prohibida cualquier muestra de racismo, xenofobia, machismo o transfobia. Tampoco es permitido la falta de respecto a ninguna persona usuaria.
  5. (CAT) Els perfils es senten representats pels valors i principis cooperatius https://scur.cat/34NGJF i els criteris seguits per Pam a Pam https://scur.cat/AJDK0H (ES) Los perfiles se sienten representados por los valores y principios cooperativos y los criterios seguidos por Pam a Pam.