Tenim 22 usuaris
Qui ha publicat 1,03m publicacions

Normes del servidor

A continuació, es mostra un resum de les normes que has de seguir si vols tenir un compte en aquest servidor de Mastodon:

  1. (CAT) Aquest servidor està pensat per a persones, entitats i empreses de l'Economia Social i Solidària (ES) Este servidor está pensado para personas, entidades y empresas de la Economía Social y Solidaria.
  2. (CAT) Els perfils es senten representats pels valors i principis cooperatius https://tuit.cat/C6613 i els criteris seguits per la iniciativa Pam a Pam https://tuit.cat/SGeP5 (ES) Los perfiles se sienten representados por los valores y principios cooperativos y los criterios seguidos por Pam a Pam
  3. (CAT) Està permesa la publicitat sempre i quan sigui ètica, sostenible i responsable. Amb informació veraç i precisa. (ES) Está permitida la publicidad siempre y cuando sea ética, sostenible y responsable. Con información veraz y precisa.
  4. (CAT) No és permès fer spam. (ES) No está permitido hacer spam.
  5. (CAT) Està prohibida qualsevol mostra de racisme, xenofòbia, masclisme o transfòbia. Tampoc és permesa cap falta de respecte a cap usuari local o remot (ES) Está prohibida cualquier muestra de racismo, xenofobia, machismo o transfobia. Tampoco es permitido la falta de respecto a ningún usuario